Západní astrologie, osobní i partnerské rozbory zdarma a ihned

Základní principy

Astrologové vycházejí při sestavování podrobného horoskopu z přesné pozice obvykle deseti nebeských těles a z postavení dvanácti sektorů. Jejich uspořádání ve Zvěrokruhu v okamžiku našeho prvního nadechnutí ovlivňuje celý náš život. Jedním z nejdůležitějších aspektů našeho horoskopu je sluneční znamení, tedy postavení Slunce v době našeho narození. Dalším důležitým aspektem je náš Ascendent, tedy znamení, vycházející při narození na východním obzoru. Neméně důležitým aspektem je lunární znamení, tedy postavení Luny v době našeho narození.

Přesná hodina narození

Pro výpočet postavení Slunce stačí znát jen den narození. K výpočtu postavení ostatních nebeských těles už musíme znát přesnou hodinu. Proto si před zpracováním podrobného horoskopu u astrologa zjistěte čas vašeho narození. Mohou vám pomoci v nemocnici, ve které jste se narodili, obvykle tam vedou podrobný archiv všech narození.

Sluneční znamení

Během jednoho kalendářního roku projde Slunce všemi dvanácti znameními Zvěrokruhu. Postupně se tak vystřídají znamení: Berana, Býka, Blíženců, Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře a Ryb.

Znamení Zvěrokruhu pak rozdělujeme podle různých hledisek:

1. podle polarity na znamení mužská a ženská
2. podle kvality na znamení základní, pevná a pohyblivá
3. podle živlu na znamení ohnivá, zemská, vzdušná a vodní

Polarita slunečních znamení

Podle polarity rozdělujeme znamení Zvěrokruhu na mužská a ženská. Jejich význam však lépe vystihují čínské filozofické termíny Yang (pozitivní, světlý) a Yin (negativní, tmavý). Rozdělení na mužská a ženská nás totiž snadno může svádět k tomu, že vlastnosti znamení budou kladeny na roveň s významem mužské a ženské role ve společnosti, což může být zavádějící.

Mužská znamení Yang jsou Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář a obecně je můžeme pokládat za aktivnější a extrovertnější.

Ženská znamení Yin jsou Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby a obecně se jeví jako citlivější, přemýšlivější a introvertnější.

Je zajímavé, všímat si polarity znamení zrozence a jeho role ve společnosti. Může se například stát, že chlapec narozený se Sluncem ve znamením Raka, bude mít určité ženské rysy. Ty se mohou v průběhu života dostat do rozporu s mužskými normami chování, které chlapci vnucuje okolní svět. Naopak dívka se Sluncem ve znamením Berana, nemusí být ochotna přijímat pokornou roli, která bývá ženám v mnoha kulturách vnucována.

Kvalita slunečních znamení

Podle kvality rozdělujeme sluneční znamení na základní, pevná a pohyblivá. Tyto tři kvality vypovídají o vztahu zrozence k okolnímu světu.

Základní znamení jsou Beran, Rak, Váhy a Kozoroh. Tato znamení mají silnou schopnost prosadit se, mají největší zájem na uskutečňování změn a ovlivňování okolí, prosazují změny.

Pevná znamení jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář. Tato znamení jsou zdrženlivá a stavějí se na odpor všem zvenčí přicházejícím snahám vměšovat se do jejich života, brání se změnám.

Pohyblivá znamení jsou Blíženci, Panna, Střelec a Ryby. Tato znamení jsou citlivá na vlivy okolního světa. Je pro ně snadné dávat věcem volný průchod a projevují nestálost.

Stručně řečeno, základní znamení změny prosazují, pevná znamení se změnám brání a pohyblivá znamení se o změny vůbec nestarají.

Živly slunečních znamení

Podle živlu rozdělujeme znamení na ohnivá, zemská, vzdušná a vodní. Tyto čtyři živly se v životě navzájem doplňují.

Ohnivá znamení (Beran, Lev a Střelec) jsou energická a vznětlivá. Do vztahů přinášejí nadšení, energii a optimismus.

Zemská znamení (Býk, Panna a Kozoroh) jsou praktická, opatrná a spolehlivá. Do vztahů přinášejí schopnost praktické realizace.

Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy a Vodnář) jsou kompetentní pro duševní práci a komunikaci. Do vztahů přinášejí myšlenky a nápady.

Vodní znamení (Rak, Štír a Ryby) jsou emocionální a soucitná. Do vztahů přinášejí sny, vize, intuici a emoce.

Je zajímavé, že Oheň, Voda i Vzduch potřebují praktickou podporu Země. Zemská znamení jsou tedy nepostradatelná, mají-li přeměnit v realitu rozkazy ohnivých znamení, nápady vzdušných znamení a sny vodních znamení.

Shrnutí slunečních znamení

Následující tabulka podává stručný přehled o slunečních znameních, jejich symbolech, polaritách, kvalitách, živlech a vládcích.

Sluneční znamení Symbol Polarita Kvalita Živel Vládce
Beran Yang Základní Oheň Mars
Býk Yin Pevná Země Venuše
Blíženci Yang Pohyblivá Vzduch Merkur
Rak Yin Základní Voda Měsíc
Lev Yang Pevná Oheň Slunce
Panna Yin Pohyblivá Země Merkur
Váhy Yang Základní Vzduch Venuše
Štír Yin Pevná Voda Mars, Pluto
Střelec Yang Pohyblivá Oheň Jupiter
Kozoroh Yin Základní Země Saturn
Vodnář Yang Pevná Vzduch Saturn, Uran
Ryby Yin Pohyblivá Voda Jupiter, Neptun

Astrology.cz

Na našich stránkách vám poskytujeme popis vašeho slunečního znamení. Tento popis vás může charakterizovat s větší nebo menší přesností. Nikdy ale nemůže nahradit podrobný horoskop, zahrnující vlivy všech planet. O zpracování takového horoskopu požádejte některého z astrologů. Budete překvapeni jeho přesným výsledkem.

© Astrology.cz, Praha, 2000-2017
| Astrologové | Numerologové | Průvodci Tarotem |
| Zavřít okno |