Kurzy a semináře

V této kapitole naleznete seznam kurzů, seminářů a přednášek, které pořádají astrologové, numerologové, průvodci tarotem a další odborníci v oblasti ezoteriky. Pošlete nám informace o svém kurzu, semináři nebo přednášce a my vše zveřejníme zdarma.

TAROT JAKO ZRCADLO ZDRAVÍ - 12.6. 2021
Seminář Vám poradí, jak využívat tarot při objasňování a řešení zdravotních problémů, jak správně klást otázky, nabídne vhodné způsoby výkladu. Skládá se z teoretické a praktické části. Součástí je psychologický výklad tarotových karet na aktuální psychosomatické a jiné zdravotní potíže.
Seminář je určený pro mírně až středně pokročilé v práci s Tarotem. Předpokladem je alespoň základní znalost tarotových karet a jejich symboliky.
Pořádán v Ostravě od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
cena 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 3.6.2021

Tarot jako zrcadlo zdraví - 12. 6. 2021
Přihlášky zasílejte již nyní na konzultace@terapie-tarot.cz. Počet účastníků je max. 10 osob!
Seminář Vám poradí, jak využívat tarot při objasňování a řešení problémů v mezilidských vztazích, jak správně klást otázky, nabídne způsoby výkladu vhodné pro vztahy. Skládá se z teoretické a praktické části. Součástí je psychologický výklad tarotových karet na aktuální vztahy účastníků.
Seminář je určený pro mírně až středně pokročilé v práci s Tarotem. Předpokladem je alespoň základní znalost tarotových karet a jejich symboliky.
Pořádán v Ostravě od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
cena 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 10.3.2021

Astrologická symbolika v tarotu I. - 29. 5. 2021
Přihlášky zasílejte již nyní na kozultace@terapie-tarot.cz.
Seminář Vás seznámí se základy astrologie - charakteristikou 12 znamení zvěrokruhu, symbolickými významy planet, astrologických domů a aspektů. Vysvětlí analogické souvislosti a vztahy mezi astrologickou a tarotovou symbolikou. Naučíte se rozumět astrologickým znakům na jednotlivých tarotových kartách. Dále se naučíte orientovat ve vlastním radixu a pochopit základy svého nativního horoskopu.
Na semináři obdržíte vypracované studijní materiály. Součástí studijních materiálů bude i Váš radix, v případě, že uvedete do přihlášky datum, čas a místo narození.
Pořádán v Ostravě od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
cena 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 10.3.2021

Tarot jako zrcadlo kariéry a financí - 20. 3. 2021 - online forma
Přihlášky zasílejte již nyní na konzultace@terapie-tarot.cz.
Seminář Vám poradí, jak využívat tarot při objasňování a řešení problémů v oblasti kariéry a financí, jak správně klást otázky, nabídne způsoby výkladu vhodné pro danou oblast. Skládá se z teoretické a praktické části. Součástí je psychologický výklad tarotových karet na aktuální finanční a kariérové otázky účastníků.
Seminář je určený pro mírně až středně pokročilé v práci s Tarotem. Předpokladem je alespoň základní znalost tarotových karet a jejich symboliky.
Pořádán on-line formou od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h).
Cena je 1 200,-Kč.
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 10.3.2021

Tarot – Malá arkána - 17. 4. 2021 - online forma výuky
Seminář zaměřený na poznání symboliky a významu karet Malé arkány. Skládá se z teoretické a praktické části. Součástí je psychologický výklad karet Malé arkány k aktuálním tématům účastníků.
Seminář je určený pro začátečníky, mírně a středně pokročilé v práci s Tarotem.
Probíhá on-line formou od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
Cena je 1 200,-Kč

Tarot – Dvorní karty - 15. 5. 2021 - online forma výuky
Seminář zaměřený na poznání symboliky a významu Dvorních karet. Skládá se z teoretické a praktické části. Součástí je psychologický výklad Dvorních karet k aktuálním tématům účastníků.
Seminář je určený pro začátečníky, mírně a středně pokročilé v práci s Tarotem.
Pořádán on-line formou od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
Cena je 1 200,-Kč.
Přihlášky zasílejte již nyní na konzultace@terapie-tarot.cz.
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 10.3.2021

Dvouleté studium Tarotu a psychologie
Určeno pro zájemce, kteří chtějí využívat Tarot ve své profesi – například v rámci poradenství, koučování, psychoterapie, při vedení lidí atd.
Ukončeno závěrečnou praktickou zkouškou a certifikátem.
První rok je studijní plán včetně termínů stejný jako u ročního dvousemestrálního studia Tarotu.
3. Semestr – „Dále s Tarotem do hlubin lidské duše“
Je soustředěn na studium psychologických jevů, psychologie osobnosti, její typologie, konceptů C. G. Junga a dalších významných autorů, podává základy psychopatologie a duševní hygieny. Naučí, jak využívat tarot k rozvoji vlastní osobnosti a zvýšení psychické pohody.
Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.
Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.
Cena za semestr je 1950,-Kč
4. Semestr – „Tarot při práci s klientem “
Je věnován především praktické přípravě pro práci s klienty. Naučíte se, jak kvalitně pomáhat lidem prostřednictvím výkladu tarotu. Probereme metody práce při různých zakázkách od klientů. Poznáte potenciál i limity práce s Tarotem, jak předcházet úskalím profese a mnohé další.
Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.
Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.
Cena za semestr je 1950,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, svatava@terapie-tarot.cz, 29.7.2020

Roční dvousemestrální studium Tarotu
POZOR OD 17. ZÁŘÍ 2020 SE OTEVÍRÁ NOVÝ BĚH STUDIA ŠKOLY TAROTU A PSYCHOLOGIE!!! Hlaste se na email konzultace@terapie-tarot.cz, počet studentů je omezen na max. 12 osob.
-ukončeno osvědčením o absolvování
1. Semestr – „Odhalení skrytých tajů Velké arkány“
Je věnován intenzivnímu a hlubinnému studiu symboliky Velké arkány a metody výkladu karet. Představí základy psychologie C. G. Junga a jejího praktického využití na cestě životem.
Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h, obvykle třetí čtvrtek v měsíci.
Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.
Cena za semestr je 1950,-Kč
Termíny 1. semestru v roce 2020/2021: 17.9., 15.10., 19.11., 17.12., 21.1.

2. Semestr – „Výprava za taji Malé arkány a Dvorních karet“
Je věnován hlubinnému studiu symboliky Malé arkány a Dvorních karet v souvislosti s dělením psychických funkcí dle C. G. Junga. Seznámí se základy psychologického poradenství.
Tvoří 5 setkání v Ostravě, která se uskuteční 1x měsíčně během pracovního týdne od 17h do 20h.
Každé setkání má teoretickou i praktickou část. V praktické části se provádí výklady k aktuálním tématům.
Cena za semestr je 1950,-Kč
Termíny 2. semestru v roce 2021: 25.2., 18.3., 22.4., 20.5., 17.6.
Mgr.Svatava Janošková, svatava@terapie-tarot.cz, 29.7.2020

Výklad snů - 10. 10. 2020
Přihlášky zasílejte již nyní na konzultace@terapie-tarot.cz, počet účastníků je omezen na max. 10 osob.
Seminář Vás uvede do práce se snem, objasní metody výkladu snu, vysvětlí, jak správně rozumět symbolické řeči snů, a jak výklad snu vhodně využívat k orientaci ve svém životě a řešení aktuálních potíží. Součástí je praktická ukázka výkladu snů účastníkům semináře.
Pořádán v Ostravě od 9 do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h).
Cena je 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, svatava@terapie-tarot.cz, 29.7.2020

Astrologická symbolika v tarotu I. - 24. 10. 2020
Přihlášky zasílejte již nyní na kozultace@terapie-tarot.cz. Počet účastníků je max. 10 osob!
Seminář Vás seznámí se základy astrologie - charakteristikou 12 znamení zvěrokruhu, symbolickými významy planet, astrologických domů a aspektů. Vysvětlí analogické souvislosti a vztahy mezi astrologickou a tarotovou symbolikou. Naučíte se rozumět astrologickým znakům na jednotlivých tarotových kartách. Dále se naučíte orientovat ve vlastním radixu a pochopit základy svého nativního horoskopu.
Na semináři obdržíte vypracované studijní materiály. Součástí studijních materiálů bude i Váš radix, v případě, že uvedete do přihlášky datum, čas a místo narození.
Pořádán v Ostravě od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
cena 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, svatava@terapie-tarot.cz, 29.7.2020

Kurz výkladu cikánských karet
Lektorka: Eva Kalivodová Štichová
Kurz výkladu cikánských karet je určen nejen pro začátečníky, ale taky pro pokročilé. Na kartách jsou obrázky, které po vyložení tvoří cestu, příběh a úkol kartáře je tuto cestu či příběh přečíst. K samotnému výkladu je potřeba si osvojit a naučit se interpretovat karty. Každá karta nese několik poselství a možností, úkol kartáře je správně karty přečíst, vysvětlit, dát adekvátní odpověď. Celý kurz je protkán informacemi, které budeme hned aplikovat v praxi.
Máte-li spoustu otázek a chcete na ně znát odpovědi pak neváhejte a přidejte se k nám. Co všechno se na kurzu naučíte?
Více info na www.kridlaandelska.cz
Den: 15.8.2020
Čas: 9 - 18 hodin
Cena: 1.800,-Kč
Eva Kalivodová Štichová, kridla.andelska@seznam.cz, 28.7.2020

Léčivý ženský kruh
Workshop je vhodný pro každého, kdo chce na sobě pracovat, kdo se chce dozvědět více podprahového o daném tématu ve spojitosti se sebou.
Využíváme energii celé skupiny, abychom se na chvíli zastavily a na pár okamžiků se ponořily samy do sebe a samy za sebe. Respektujeme sebe samu, druhé ženy, jejich emoce a současné názory. Procesy odhalování podpoříme jednoduchými konstelačními, projekčními a meditačními technikami. Samotné odhalování sebe sama a sdílení myšlenek a pocitů je velmi léčivé a umožňuje nám opravit náš dosavadní myšlenkový a emoční zápis. Pracovní setkání žen probíhají podle určitých pravidel, ale jsou jedinečná, neopakovatelná. Pracovní setkání nejsou přednáškou ani výukou. Ženy aktivně vytvářejí „pracovní" atmosféru. Nesnažíme se zrealizovat pradávné rituály či napodobit šamanské techniky v našem středoevropském světě, ale v mnohém se necháme těmito technikami inspirovat, poučit. Jednotlivá témata na sebe nenavazují jsou samostatná, takže se můžete připojit kdykoliv chcete. Vše, co se odehrává v prostoru Akademie zůstává zde, žádné informace nejsou vynášeny ven, respektujeme jedna druhou.Jsem režisérem svého života – můj život, kde vládnu já; dělat změny je důležité; přitahuji budoucnost; žiji tady a teď – co aktuálně řeším
Den: 16.8.2020
Čas: 9 - 17 hodin
Cena: 1.200,- Kč
Eva Kalivodová Štichová, kridla.andelska@seznam.cz, 28.7.2020

POZOR OD 17. ZÁŘÍ 2020 SE OTEVÍRÁ NOVÝ BĚH STUDIA ŠKOLY TAROTU A PSYCHOLOGIE!!! Více informací naleznete na www.terapie-tarot.cz
Mgr.Svatava Janošková, konzultace@terapie-tarot.cz, 21.6.2020

Tarot jako zrcadlo duše - 12. 9. 2020
Seminář Vás uvede do práce s Tarotem, představí systém Tarotu nejen jako věšteckou metodu, inspiruje k využívání tarotu v běžném životě při řešení problémů, konfliktů ve vztazích, při rozhodování, nebo snaze o lepší sebepoznání a sebeporozumění. Součástí je psychologický výklad karet k aktuálním tématům účastníků.
Seminář je určený pro začátečníky a mírně pokročilé v práci s Tarotem.
Pořádán v Ostravě od 9h do 18h (celkem 8h vyučování, přestávka na oběd 1h)
cena 1 200,-Kč
Mgr.Svatava Janošková, kozultace@terapie-tarot.cz, 21.6.2020

© Astrology.cz, Praha, 2000-2017
| Astrologové | Numerologové | Průvodci Tarotem |
| Zavřít okno |