Čínská astrologie, osobní i partnerské rozbory zdarma a ihned

Počátky čínské astrologie

Každá civilizace měla a má svoji astrologii, podobně jako má svoji kulturu, náboženství a mytologii. Pravděpodobně nejstarší je astrologie čínská. Její základy nalezneme v klášterech již před pěti tisíci lety a první čínský lunární kalendář byl sestaven již v roce 2637 před začátkem našeho letopočtu.

Čínský lunární kalendář

Čínský kalendář je odvozen od nebeského pohybu Luny, narozdíl od západního kalendáře, který je odvozen od nebeského pohybu Slunce. Všichni víme, že síla Měsíce, jako nejbližšího nebeského tělesa, se projevuje například vzedmutím vodních ploch, moří a oceánů. Je také všeobecně známo, že při úplňku vzrůstá nervozita, nespavost, ale i kriminalita a násilí. Vlivu Měsíce na život na Zemi si všímali již staří Číňané a vypracovali lunární kalendář. Čínští rolníci používali kalendáře jako ročenky, podle níž určovali nejvhodnější dny pro setbu a sklizeň, ještě dávno předtím než moderní věda vyvinula své metody předpovědi počasí.

Nejnižší jednotkou lunárního kalendáře je lunární den, což je doba mezi dvěma kulminacemi měsíce, na Zemi reprezentována například periodou přílivu a odlivu. Trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteřin. Základní jednotkou lunárního kalendáře není ale den, nýbrž lunární rok. Čínský lunární rok začíná obvykle koncem našeho ledna nebo začátkem února. Každému roku je v kalendáři přiřazeno jedno z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu. Periodicky se tak opakuje rok myši, buvola, tygra, králíka, draka, hada, koně, ovce, opice, kohouta, psa a vepře. Tato dvanáctiletá perioda se ještě kombinuje s pětiletou periodou, kdy se střídají elementy (kov, voda, dřevo, oheň, země) a dvouletou periodou, kdy se střídá náboj (Yang a Yin). Každý zrozenec je pak ovlivněn čínským znamením roku, elementem roku, nábojem roku, ale i čínským znamením dvouhodiny ve které se narodil.

Čínský zvěrokruh

U lidí narozených pod vládou určitého znamení čínského zvěrokruhu můžeme rozpoznat jisté společné vlastnosti. Jejich velmi zjednodušený přehled najdete v následující tabulce. Podrobnější popis získáte z osobních nebo partnerských rozborů na titulní stránce.

Znamení   Obecné vlastnosti Láska a partnerství
Myš okouzlující, společenská, vynalézavá, bystrá, ctižádostivá, lstivá romantická, pozorná, něžná
Buvol rozhodný, cílevědomý, ambiciózní, opatrný, trpělivý, tvrdohlavý věrný, milující, spolehlivý
Tygr asertivní, dobrodružný, nezávislý, vynalézavý, štědrý, nestálý, impulzivní upřímný, vášnivý, velmi romantický
Králík společenský, ohleduplný, jemný, bystrý, vnímavý, citlivý, nestranný romantický, vášnivý
Drak aktivní, odhodlaný, sebejistý, podnikavý, všestranný, zásadový, úspěšný vášnivý, věrný, upřímný, náročný
Had přemýšlivý, moudrý, bystrý, intuitivní, obezřetný, nezávislý, občas líný vášnivý, svůdný, panovačný
Kůň aktivní, ostražitý, společenský, dobrodružný, výmluvný, vznětlivý vášnivý, milující, věrný
Ovce tvůrčí, umělecky založená, ohleduplná, štědrá, přátelská, citlivá se sklonem k obavám láskyplná, milující, pečující
Opice nápaditá, okouzlující, přesvědčivá, zábavná, společenská, vychytralá fascinující
Kohout pedantský, schopný, pečlivý, svědomitý, inteligentní, čestný, otevřený upřímný, milující, věrný
Pes upřímný, spolehlivý, pracovitý, vnímavý, nesobecký, ohleduplný, pesimistický velmi oddaný a věrný
Vepř upřímný, čestný, důvěryhodný, společenský, pracovitý, tvrdohlavý vášnivý, smyslný, věrný

Astrology.cz

Na našich stránkách vás seznamujeme se základními rysy lidí narozených v určitém znamení čínského zvěrokruhu. Pro podrobnější popis vám doporučujeme studium literatury nebo návštěvu astrologů.

© Astrology.cz, Praha, 2000-2017
| Astrologové | Numerologové | Průvodci Tarotem |
| Zavřít okno |