Biorytmy, rozbory zdarma a ihned

Cykly

Biorytmy vyjadřují neustálé změny, které probíhají v našem organizmu. Všichni lidé biorytmy mají a jsou jimi ovlivněny, ačkoliv se jim vždy nemusí plně podřizovat. Každý cyklus začíná dnem narození a probíhá podle přesných pravidel. Obvykle sledujeme tři cykly biorytmů: fyzický, emocionální a mentální. Fyzický cyklus
Nejkratší je cyklus fyzický, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu. Ovládá naši sílu, vitalitu, iniciativu, elán, sebedůvěru, energii, agresivitu a odvahu.

Emocionální cyklus
Emocionální cyklus probíhá 28 dní a ovlivňuje naši emocionální pohodu. Předurčuje naše nálady, optimismus, veselost, družnost, tvořivost, pohodu a citlivost.

Mentální cyklus
Nejdelší je cyklus mentální, který trvá 33 dní a ovlivňuje naši mentální pohodu. Má vliv na náš intelekt, vnímání, bystrost, úsudek a rozhodování.

Fáze

Každý cyklus má dvě fáze. Jedna je plusová (pozitivní, vysoká) a druhá minusová (negativní, nízká).

Během plusové fáze fyzického cyklu býváme čilí, bystří a plní energie. Naopak v minusové fázi fyzického cyklu cítíme nedostatek sebedůvěry, únavu, nedostatek vitality a elánu.

Plusová fáze emocionálního cyklu přináší družnost, dobrou náladu a pohodu. Minusová fáze emocionálního cyklu často znamená nedůtklivé, přecitlivělé a náladové rozpoložení.

V plusové fázi mentálního cyklu obvykle činíme správná rozhodnutí a vyznačujeme se nadprůměrnými rozumovými schopnostmi. Minusová fáze mentálního cyklu přináší vyšší pravděpodobnost chybování a ztrátu koordinace.

Astrology.cz

Na našich stránkách najdete přehledně zpracované týdenní biorytmy. Plusové fáze cyklů jsou ohodnoceny stavem energie více než 50%, minusové fáze méně než 50%. Zvýšenou pozornost věnujte kritickým dnům, při kterých některý z cyklů mění svou polaritu z plusové fáze do minusové nebo naopak.

© Astrology.cz, Praha, 2000-2017
| Astrologové | Numerologové | Průvodci Tarotem |
| Zavřít okno |